หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเครื่องดูดควันเชื่อม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้งานที่ กองซ่อมบำรุงเครื่องจักร ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา (อาคาร 2)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเครื่องดูดควันเชื่อม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้งานที่ กองซ่อมบำรุงเครื่องจักร ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา (อาคาร 2)

..เพิ่มเติม..