หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษซองใน ขนาด 114 มม. x 1,550 ม. (แกนกระดาษ) สีแดง จำนวน 100 ม้วน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษซองใน ขนาด 114 มม. x 1,550 ม. (แกนกระดาษ) สีแดง จำนวน 100 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..