หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ฝจพ.b.02/60/61) ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาเป็นแรงงานปฏิบัติที่คลังพัสดุ กองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ฝจพ.b.02/60/61) ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาเป็นแรงงานปฏิบัติที่คลังพัสดุ กองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..