หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ระบบปรับอากาศโดยไม่รวมอะไหล่ จำนวน ๒๔ ชุด ตั้งอยู่ที่ (B-๐๓) โรงงานผลิตยาสูบ ๖

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ระบบปรับอากาศโดยไม่รวมอะไหล่ จำนวน ๒๔ ชุด ตั้งอยู่ที่ (B-๐๓) โรงงานผลิตยาสูบ ๖

..เพิ่มเติม..