หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ฝจพ.b.02/20/61) ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ Blade Enclosure ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ฝจพ.b.02/20/61) ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ Blade Enclosure ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..