หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางซื้อก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มม. ความดันแตกต่าง 280 มม.น้ำ บรรจุเม็ดบีบกลิ่น Mint จำนวน...

ซื้อก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มม. ความดันแตกต่าง 280 มม.น้ำ บรรจุเม็ดบีบกลิ่น Mint จำนวน 180,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..