หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่วันสถาปนาการประปานครหลวง ครบรอบ 51 ปี

วันสถาปนาการประปานครหลวง ครบรอบ 51 ปี

หมวดหมู่ :

       นายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ไปร่วมแสดงความยินดีกับการประปานครหลวง เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 51 ปี ณ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..