หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ร่วมออกบูธในงาน “สัปดาห์รักษ์สุขภาพ” ครั้งที่ 10

โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ร่วมออกบูธในงาน “สัปดาห์รักษ์สุขภาพ” ครั้งที่ 10

หมวดหมู่ :

โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ  84 พรรษา   ร่วมออกบูธกิจกรรมงานสัปดาห์รักษ์สุขภาพครั้งที่ 10 เพื่อประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ  84 พรรษา และเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้กับพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยและชุมชนใกล้เคียง ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการด้านสุขภาพจากหน่วยงานต่างๆในงาน  ณ ห้องนิทรรศการ  อาคาร  B  การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

..เพิ่มเติม..