หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำมุมสูบบุหรี่ บริเวณโรงงานผลิตยาสูบ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำมุมสูบบุหรี่ บริเวณโรงงานผลิตยาสูบ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..