หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

หมวดหมู่ :
การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ อย่างเหมาะสม และสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย

..เพิ่มเติม..