หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางจ้างทำมุมสูบบุหรี่ บริเวณโรงงานผลิตยาสูบ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำมุมสูบบุหรี่ บริเวณโรงงานผลิตยาสูบ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..