หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

หมวดหมู่ :

นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  ในลำดับแรกประธานในพิธีถวายความเคารพ เปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะ และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์  กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่เจ้า  เพื่อแสดงความจงรักภักดี จากนั้นร่วมลงนามถวายพระพร  โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมในพิธีฯ  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  2561  ณ ห้องโถงกลาง ชั้น 2 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย

..เพิ่มเติม..