หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำพร้อมอุปกรณ์ (ไม่รวมอะไหล่) รวมจำนวน 6 เครื่อง ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4 และ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำพร้อมอุปกรณ์ (ไม่รวมอะไหล่) รวมจำนวน 6 เครื่อง ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4 และ 5

..เพิ่มเติม..