หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางงานซื้อคาร์บอนไดออกไซด์เหลว จำนวน 501,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

งานซื้อคาร์บอนไดออกไซด์เหลว จำนวน 501,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..