หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง - จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารที่ทำการโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง – จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารที่ทำการโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..