หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างขนส่งแสตมป์ยาสูบด้วยรถยนต์นิรภัย พร้อมประกันภัยความเสียหาย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.b.02/56/61)

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างขนส่งแสตมป์ยาสูบด้วยรถยนต์นิรภัย พร้อมประกันภัยความเสียหาย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.b.02/56/61)

..เพิ่มเติม..