หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดมอดยาสูบแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดมอดยาสูบแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..