หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางกระดาษซองใน ขนาด 114 มม. x 1,550 ม. (แกนกระดาษ) สีแดง จำนวน 100 ม้วน...

กระดาษซองใน ขนาด 114 มม. x 1,550 ม. (แกนกระดาษ) สีแดง จำนวน 100 ม้วน วิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..