หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงงานผลิตยาสูบ 6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงงานผลิตยาสูบ 6

..เพิ่มเติม..