หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน บริเวณพื้นที่การยาสูบแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน บริเวณพื้นที่การยาสูบแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

..เพิ่มเติม..