หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลาง(ราคากลาง) จ้างบำบัดหรือทำลายน้ำเสีย จากระบบบำบัดมลพิษอากาศ (Wet Scrubber) พร้อมอุปกรณ์ดำเนินการ

(ราคากลาง) จ้างบำบัดหรือทำลายน้ำเสีย จากระบบบำบัดมลพิษอากาศ (Wet Scrubber) พร้อมอุปกรณ์ดำเนินการ

..เพิ่มเติม..