หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (งานจ้างเหมาบริการจัดหาแรงงานด้านโยธา ปฏิบัติงานที่กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (งานจ้างเหมาบริการจัดหาแรงงานด้านโยธา ปฏิบัติงานที่กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา)

..เพิ่มเติม..