หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเจาะรูพรุนกระดาษพันก้นกรองบุหรี่ Micro Laser No.1, 2 จำนวน 33 รายการ สำหรับใช้งานที่ฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเจาะรูพรุนกระดาษพันก้นกรองบุหรี่ Micro Laser No.1, 2 จำนวน 33 รายการ สำหรับใช้งานที่ฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย

..เพิ่มเติม..