หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางร่าง - ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขับรถยกที่คลังพัสดุกองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 คน

ร่าง – ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขับรถยกที่คลังพัสดุกองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 คน

..เพิ่มเติม..