หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิธีเปิดผลิตบุหรี่ที่โรงงานยาสูบ 6 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิธีเปิดผลิตบุหรี่ที่โรงงานยาสูบ 6 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..