หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย ประชุมร่วมกับบริษัท China Tobacco และบริษัท อัพเดท ดีเวลลอปเมนท์ เพื่อเตรียมขยายธุรกิจร่วมกัน

การยาสูบแห่งประเทศไทย ประชุมร่วมกับบริษัท China Tobacco และบริษัท อัพเดท ดีเวลลอปเมนท์ เพื่อเตรียมขยายธุรกิจร่วมกัน

หมวดหมู่ :
การยาสูบแห่งประเทศไทย ประชุมร่วมกับบริษัท China Tobacco และบริษัท อัพเดท ดีเวลลอปเมนท์ เพื่อเตรียมขยายธุรกิจร่วมกัน
นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก บริษัท China Tobacco Yunnan Industrial Co.,Ltd. และ บริษัท บริษัท อัพเดท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โดยได้ประชุมร่วมกันถึงแนวทางการนำผลิตภัณฑ์บุหรี่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้าไปจำหน่ายในสาธารณรัฐประชาชนจีน หารือถึงข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และโอกาสความเป็นไปได้ในการขยายฐานธุรกิจร่วมกันในอนาคต ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561

..เพิ่มเติม..