หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ยี่ห้อ OTIS แบบไม่รวมอะไหล่ ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ยี่ห้อ OTIS แบบไม่รวมอะไหล่ ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..