หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ภายในอาคารโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.b.02/46/61)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ภายในอาคารโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.b.02/46/61)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..