หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศร่างกระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียวชนิดแผ่น 260 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 31 1/8 นิ้ว ยาว 43 นิ้ว จำนวน 60,000...

ประกาศร่างกระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียวชนิดแผ่น 260 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 31 1/8 นิ้ว ยาว 43 นิ้ว จำนวน 60,000 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/59/61

..เพิ่มเติม..