หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีคัดเลือกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานงานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาระบบดูดฝุ่นและถุงกรองฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่นและดูดยาเส้น ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4 และ 5

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานงานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาระบบดูดฝุ่นและถุงกรองฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่นและดูดยาเส้น ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4 และ 5

..เพิ่มเติม..