หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานและบริเวณทั่วไป กองคลังผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย (ฝจพ.b.02/57/61)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานและบริเวณทั่วไป กองคลังผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย (ฝจพ.b.02/57/61)

..เพิ่มเติม..