หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกทำความสะอาดห้องอาหารกรองทิพย์ริมบึง ห้องอาหาร ฝรง.4 และเช็ดกระจกสูงห้องอาหาร ฝรง.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฝจพ.b.02/22/61

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกทำความสะอาดห้องอาหารกรองทิพย์ริมบึง ห้องอาหาร ฝรง.4 และเช็ดกระจกสูงห้องอาหาร ฝรง.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฝจพ.b.02/22/61

..เพิ่มเติม..