หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ครบรอบ 72 ปี

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ครบรอบ 72 ปี

หมวดหมู่ :

      นางนุสรา  กิตติวัฒนางกูร  ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี  ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์, เซ็นทาราแกรนด์ @ เซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้น 22) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

กองสื่อสารองค์กร

Photo & News by S.Jnas

..เพิ่มเติม..