หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ กระดาษ PLUG WRAP ชนิดมีความพรุน ขนาด 27 มม. X 5,000 ม.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ กระดาษ PLUG WRAP ชนิดมีความพรุน ขนาด 27 มม. X 5,000 ม.

จำนวน 22,500 ม้วน
ดาวน์โหลด
Dowload
 
 
 

..เพิ่มเติม..