หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้า (Fork Lift) ขนย้ายลำเลียงบุหรี่บนแป้นรองรับ (Pallet) ด้านรับ - จ่ายบุหรี่ และอื่นๆ ที่กองคลังผลิตภัณฑ์ คลองเตย (ฝจพ.b.02/58/61)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้า (Fork Lift) ขนย้ายลำเลียงบุหรี่บนแป้นรองรับ (Pallet) ด้านรับ – จ่ายบุหรี่ และอื่นๆ ที่กองคลังผลิตภัณฑ์ คลองเตย (ฝจพ.b.02/58/61)

..เพิ่มเติม..