หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ฝจพ.b.02/17/61) จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ IP ระยะไกลและควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกล

(ฝจพ.b.02/17/61) จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ IP ระยะไกลและควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกล

ประกาศเชิญชวน02072018065401
ราคากลาง 1.Cost Estimate-Ip ระยะไกล
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะ IP ระยะไกล


..เพิ่มเติม..