หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการรื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่ง และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร กลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ Protos-70 No.15 พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1...

จ้างเหมาดำเนินการรื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่ง และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร กลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ Protos-70 No.15 พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด และกลุ่มเครื่องบรรจุซอง Alfa-Ram No.24 พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด ฯลฯ

..เพิ่มเติม..