หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางราคากลางงานซื้อ Laser Tube Assy Kit เพื่อซ่อมแซมเครื่องพิมพ์วันที่บนซองบุหรี่ แบบ Off-line ยี่ห้อ Domino

ราคากลางงานซื้อ Laser Tube Assy Kit เพื่อซ่อมแซมเครื่องพิมพ์วันที่บนซองบุหรี่ แบบ Off-line ยี่ห้อ Domino

..เพิ่มเติม..