หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศประกวดราคาเช่าระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) เลขที่ ฝจพ.b.02/42/61

ประกาศประกวดราคาเช่าระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) เลขที่ ฝจพ.b.02/42/61

ประกาศ : 09082018165341
ตอบข้อสอบถาม1.บริษัทเดอะคอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด The Communication
ตอบข้อสอบถาม 2. บริษัท สุพรีมดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดSupream
ประกาศผู้ชนะ VDO Conference

..เพิ่มเติม..