หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางราคากลาง งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ติดแสตมป์บนซองบุหรี่ซองแข็ง (Stamper Unit) สำหรับเครื่องจักรกลุ่มเครื่องบรรจุซองแข็งยี่ห้อ G.D. รุ่น X2 ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา

ราคากลาง งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ติดแสตมป์บนซองบุหรี่ซองแข็ง (Stamper Unit) สำหรับเครื่องจักรกลุ่มเครื่องบรรจุซองแข็งยี่ห้อ G.D. รุ่น X2 ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..