หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อเทปกาวปิดกล่อง ขนาด 72 มม. x 330 ม. สีแดง จำนวน 160...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา – ซื้อเทปกาวปิดกล่อง ขนาด 72 มม. x 330 ม. สีแดง จำนวน 160 ม้วน และสีเขียว จำนวน 160 ม้วน รวมทั้งสิ้น 320 ม้วน

..เพิ่มเติม..