หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียน ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120x24.4 มิลลิเมตร Menthol 3.75 มิลลิกรัม ที่มีค่าความแตกต่าง 280 มิลลิเมตร มาตรน้ำ...

ขึ้นทะเบียน ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120×24.4 มิลลิเมตร Menthol 3.75 มิลลิกรัม ที่มีค่าความแตกต่าง 280 มิลลิเมตร มาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU

..เพิ่มเติม..