หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขนย้ายหีบบุหรี่ และอื่นๆ ภายในโกดัง 11,14 กองคลังผลิตภัณฑ์ คลองเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขนย้ายหีบบุหรี่ และอื่นๆ ภายในโกดัง 11,14 กองคลังผลิตภัณฑ์ คลองเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..