หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษา Cooling Tower เป็นชนิด Cross flow รวมจำนวน 9 ชุด ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์พลังงาน (B-03) โรงงานผลิตยาสูบ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษา Cooling Tower เป็นชนิด Cross flow รวมจำนวน 9 ชุด ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์พลังงาน (B-03) โรงงานผลิตยาสูบ 6

..เพิ่มเติม..