หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมมีดตัดกระดาษพันก้นกรอง สำหรับใช้กับเครื่องมวนบุหรี่ Protos90 No.21-28 ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมมีดตัดกระดาษพันก้นกรอง สำหรับใช้กับเครื่องมวนบุหรี่ Protos90 No.21-28 ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5

..เพิ่มเติม..