หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางร่าง - ประกาศประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ตที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 (ฝจพ.b.02/54/61)

ร่าง – ประกาศประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ตที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 (ฝจพ.b.02/54/61)

..เพิ่มเติม..