หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษ เรื่อง เศรษฐกิจฐานชีวภาพกับการพัฒนาประเทศไทย

ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษ เรื่อง เศรษฐกิจฐานชีวภาพกับการพัฒนาประเทศไทย

หมวดหมู่ :

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์  ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษ เรื่อง เศรษฐกิจฐานชีวภาพกับการพัฒนาประเทศไทย    ในการประชุมวิจัยและวิชาการการดูแลประคับประคอง  กับกัญชาทางการแพทย์ในแพทย์แผนไทย

(Palliative Care and Medical Cannabis in Thai Traditional Medicine)  ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2561  ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข    

..เพิ่มเติม..