กระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียวฯ

หมวดหมู่ :

กระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียวชนิดแผ่น 260 กรัม/ ตร.ม. ขนาดกว้าง 31 1/8 นิ้ว ยาว 43 นิ้ว จำนวน 60,000 แผ่น
ดาวน์โหลดhttp://www.thaitobacco.or.th/th/wp-content/uploads/2018/07/23072018110221.pdf

..เพิ่มเติม..