หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานด้านแรงงานและพนักงานด้านขับรถยก/รถบรรทุก และรถโดยสารรับ-ส่งพนักงาน (ฝจพ.b.02/41/61)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานด้านแรงงานและพนักงานด้านขับรถยก/รถบรรทุก และรถโดยสารรับ-ส่งพนักงาน (ฝจพ.b.02/41/61)

..เพิ่มเติม..