หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกวดราคาซื้อ CELLULOSE ACETATE TOW จำนวน 450,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.03/02/61)

ประกวดราคาซื้อ CELLULOSE ACETATE TOW จำนวน 450,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.03/02/61)

ดาวน์โหลดประกาศ
ผู้ประกอบการในต่างประเทศให้เสนอราคาเป็นเงินบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนำราคา CFR  กรุงเทพฯ คำนวณกับอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561

..เพิ่มเติม..